top of page

PROBLEMBILD

Rubrik 6

Två filmskapare som sett en tilltagande efterfrågan av nordiskt producerad kommersiell film för en internationell marknad. Film som berör på djupet, utan pekpinnar från stat, kanaler och institut.

bottom of page